Osnovna škola Ivo Visin

Adolescencija – izazovi i preporučljive metode vaspitanja

Dana 14.11.2022. godine u prostorijama škole je održana radionica na temu: „Adolescencija(izazovi i preporučljive metode vaspitanja)“. Moderatorke radionice su Slađana Mijanović i Snežana Janković Stevović, savjetnice za prevenciju bolesti zavisnosti i pitanja prava manjina. Radionica je bila interaktivnog karaktera. Cilj radionice je sticanje novih znanja o adolescenciji kao razvojnom periodu i prepoznavanje roditeljskih snaga i kapaciteta za nošenje sa razvojnim izazovima i zadacima kroz informisanje i psihoedukaciju. Bilo je riječi o komunikaciji, kao važnom preduslovu bolje povezanosti unutar porodice, očekivanjima djeteta od roditelja, ali i roditelja od djece. Roditelji su saznali na koji način mogu da kreiraju sigurno okruženje za uspješan razvoj djeteta.

14.11.2022.

JU OŠ „Ivo Visin“

Podijelite objavu: