Osnovna škola Ivo Visin

Digitalna škola

Digitalna škola je platforma za učenje, nastavu, komunikaciju i saradnju u digitalnom okruženju. Ona predstavlja osnovu za kreiranje sigurnog, podržavajućeg, efikasnog i cjelovitog sistema za digitalno obrazovanje. Digitalna škola je tako osmišljena da objedini resurse za učenje za djecu i adolescente, roditelje, staratelje, vaspitače, nastavnike i druge profesionalce u obrazovnom sistemu. Na ovaj način je njen prvobitni koncept proširen i, posebno u segmentu Digionica koji je baziran na Learning Passport platformi, obogaćen mnoštvom digitalnih materijala za različite korisnike. Digitalna škola obuhvata i informacioni portal i veb-direktorijum obrazovnih resursa na internetu.

Na portalu www.digitalnaskola.edu.me nalazi se Uputstvo za pristup i korišćenje Digionice.

Podijelite objavu: