Osnovna škola Ivo Visin

Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o porezima i poreskom sistemu u CG

U petak, 31.03.2023. u našoj školi održan je edukativni čas povodom projekta „Edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o porezima i poreskom sistemu u CG“.

Čas su vodile Gordana Stajčić i Ivana Đurović, samostalne savjetnice za edukaciju javnosti, a učesnici su bili učenici VIII i IX razreda.

Cilj projekta je edukacija učenika završnih razreda o značaju poreskog sistema i važnosti poreske discipline, sa posebnim osvrtom na PDV, kao oblik poreza koji svi građani svakodnevno plaćaju, kao krajnji kupci ili potrošači.

Ovaj projekat se realizuje uz saglasnost Ministarstva prosvjete Crne Gore.

Učenici su bili oduševljeni časom i naučili su mnogo zanimljivosti o poreskom sistemu u našoj zemlji.

31.03.2023.
JUOŠ „Ivo Visin“

Podijelite objavu: