Osnovna škola Ivo Visin

Empatija i optimizam

Dana 19.10.2022. pedagoškinja škole je učenicima trećeg i petog razreda održala radionicu na temu : Empatija i optimizam. Cilj ovih radionica je da se podstaknu i razviju socijane i emocionalne vještine kod učenika kao što su empatija (razumijevanje i poštovanje tuđih emocija) i optimizam (uživanje u onome što se radi).

19.10.2022.

JU OŠ „Ivo Visin“

Podijelite objavu: