Osnovna škola Ivo Visin

Energija podvučeno zelenom

Poštovani/e,

Na početku želimo da se zahvalimo što ste učestvovali na konkursu „Energija podvučeno zelenom“ koji je objavio Crnogorski elektrodistributivni sistem u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore koji sprovodi Međunarodni program “Eko-škole”. Na Konkursu je pristiglo 20 projekata, od kojih je 17 ispunjavalo uslove navedene u tekstu Konkursa.

Komisija u sastavu: Marija Jovović, CEDIS, Tatjana Zečević Miranović, CEDIS, Nevena Čabrilo, Zavod za školstvo-Nacionalni koordinator za Međunarodni progam „Eko škole“- član, Saša Karajović, NVO „EKOM“ i Igor Jovanović, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma- član, vrednovala je projekte i odlučila da se sredstva dodijele sljedećim obrazovno-vaspitnim ustanovama:

1. JPU “Bambi” Tivat – BIRAM DA KOMPOSTIRAM -3.000 eura, sa osvojena 93 boda

2. JU OŠ “Štampar Makarije” Podgorica, ŠKOLSKI RASADNIK – 3.000 eura, sa osvojena 92,2 boda

3. JU OŠ “Pavle Rovinski” Podgorica, EKO UČIONICA – UČIONICA NA OTVORENOM- 3.000 e, sa osvojenih 91,8 bodova

4. JU OŠ “Radoje Čizmović” Ozrinići, Nikšić EKO KUTAK ZA SARADNJU- 2.500 eura, sa osvojenih 91,6 bodova

5. JU OŠ “21. maj” Podgorica, BOTANIČKI PARK – 1.850 eura, sa osvojenih 91,4 boda

Članovi Komisije su jednoglasno odlućili da se ostatak novca u iznsu od 1.650 eura, nakon dodjele sredstava za prvih pet projekata, ove godine dodijeli JU OŠ “Ivo Vizin” Prčanj, Kotor za projekat „RECIKLAŽA JE SPAS ZA SVIJET I NAS“ koji je rangiran kao šestoplasirani sa osvojenih 91,2 boda.

Članovi Komisije nijesu bodovali projekte čiji budžeti nijesu bili u skladu sa konkursom. Tako nijesu bodovani projekti obrazovno-vaspitnih ustanova:

1. JU OŠ “Olga Golović”, Nikšić

2. JU OŠ “Srbija”, Bar

3. JPU “Naša radost”, Herceg Novi

Podijelite objavu: