Osnovna škola Ivo Visin

Interaktivna radionica „Znanjem kroz izazove odrastanja“

U našoj školi održana je interaktivna radionica na temu ,,Znanjem kroz izazove odrastanja“. Radionicu je vodila Ljiljana Krivokapić, a učesnici su bili učenici 6. ,7. ,8. i 9. razreda, grupa nastavnika i direktorica š kole Petra Ćetković. Tema radionice bila je povezana sa novonastalom situacijom u našem okruženju, gdje je došlo do pojave korišćenja psihoaktivnih supstanci među učenicima u osnovnim školama.

Na interesantan način, primjeren djeci ovog uzrasta, smjenjivale su se aktivnosti gdje je učenicima predočeno znanje o ovoj problematici.

Preko metaforičnih priča, medicinskih dokaza, primjera iz prakse, kroz sliku i riječ učenici su dobili set alata korisnih za snalaženje u izazovnim životnim situacijama.

Tokom radionice učenici su aktivno učestvovali u radu, gdje se vidjela njihova želja da dopune znanje koje već imaju o ovoj problematici.

Učenici su kroz radionicu dobili jasnu poruku, da treba odabrati prave životne vrijednosti u kojima će uživati i koje će ih voditi na put sreće, zadovoljstva i prosperiteta.

Nastavnici i učenici zahvalili su se voditeljici na sadržajnoj, interesantnoj i kvalitetno odrađenoj, vođenoj radionici.

JUOŠ „Ivo Visin“

Podijelite objavu: