Osnovna škola Ivo Visin

Posjeta DOO Komunalno Kotor

Dana 1.4.2023. godine učenici naše škole su sa nastavnicom Ljubicom Vučinić, u okviru projekta „Održivi razvoj – Da znam i da činim“ ReLOaD2 koji realizuje Eko Centar „Delfin“, bili u posjeti DOO Komunalno Kotor.

Ovom prilikom predstavnici Eko Delfina i zaposleni Komunalnog su učenike upoznali sa procesom sekundarne selekcije otpada na pretovarnoj stanici, kao i pripremom izdvojenih sirovina za plasman na tržište.

Na kompostani su imali prilike da vide na koji se način vrši kompostiranje sakupljenog zelenog otpada, a u rasadniku su birali sadni materijal za dvorište i unutrašnjost naše škole.

Druženje smo završili u prostorijama Eko Centra „Delfin“, osvježili se, počastili i sumirali utiske.

Ovim događajem najavljujemo zadnju radionicu našeg projekta, a to je oplemenjivanje našeg školskog dvorišta i unutrašnjosti naše škole.

Radionica će biti organizovana kroz radnu akciju učenika naše škole, nastavnog i nenastavnog osoblja, zaposlenih iz DOO Komunalno Kotor i roditelja.

01.04.2023.
JUOŠ „Ivo Visin“

Podijelite objavu: