Osnovna škola Ivo Visin

Prepoznajmo i izbjegnimo nasilje

U OŠ ,,Ivo Visin“ 5.05.2023. godine održana je radionica za učenike od 6. do 9. razreda pod nazivom ,,Prepoznajmo i izbjegnimo nasilje“. Radionicu je realizovala učiteljica Ljiljana Krivokapić.

Sadržaj i odabir teme radionice bio je podstaknut novonastalom situacijim vezanom za vrsnjačko nasilje. Cilj radionice bio je podsticanje učenika da prepoznaju prave životne vrijednosti koje će ih voditi na put prosperiteta i sreće u daljem životu. Na početku radionice, kroz interaktivan rad, učenici su istakli i nabrojili sve ono što oni sami mogu da kontrolišu, kao i ono na šta ne mogu uticati. Kroz taj sadržaj shvatili su ulogu pojedinca u grupi i prepoznavanje svojih mogućnosti za djelovanje u društvenoj zajednici kod uočavanja prikrivenog ili vidnog vršnjackog nasilja.

Suzbijanje elemenata vršnjačkog nasilja kod pojedinaca rastumačili smo kroz sadržaj ,,Ljubav i pažnju najviše treba onaj ko je naizgled najmanje zaslužuje“.

Na kraju radionice istaknute su važne preporuke za neophodnu saradnju roditelja, nastavnika i učenika, gdje bi zajednički rješavali sve izazove kroz uzajamno povjerenje i timski rad.

Interesovanje i aktivnost učenika bili su prisutni na visokom nivou tokom realizacije cijele radionice.

Učenicima je istaknuta jasna poruka radionice – da se problemi nikada ne mogu riješiti nasiljem i da je jedini pravi put – put podrške i ljubavi.

05.05.2023.
JUOŠ „Ivo Visin“

Podijelite objavu: