Osnovna škola Ivo Visin

Škola bez nasilja

Pedagoškinja Slavka Mirković je učenicima petog razreda održala radionicu na temu „Nasilje među vršnjacima“. Cilj ove aktivnosti jeste da se učenicima poveća svijest o oblicima nasilja i rizicima koji nastaju kao i prenošenje znanja i vještina pomoću kojih će se nasilje spriječiti.

U ovoj radionici djeca su naučila šta je nasilje i kako ga prepoznati, koji oblici nasilja postoje, kakvi su učenici koji se nasilno ponašaju, a kakvi oni koji trpe nasilje, kakve su posljedice i, što je najvažnije šta učiniti ako ih neko zlostavlja.

11.03.2022.

JU OŠ „Ivo Visin“

Podijelite objavu: